default_top_notch
default_news_top
default_setNet1_2
default_news_ad1
default_nd_ad1

[단신] 의정부교구 사제 인사 및 성지 신설(2019.01.31)

기사승인 2019.02.07  12:14:27

공유

1. 천주교 의정부교구 사제 인사(2019.01.31)

부임일 : 2019년 2월 19일(화)

 

2. 위원회 위원 임면

1) 사제평의회
임) 변승식 신부, 곽준영 신부
면) 오근 신부 

2) 사목평의회
임) 정종욱(사목회장협의회), 박현주(여성총구역장)              
면) 장현열, 이준식

3) 순교자공경위원회
임) 이상구 신부

4) 인재양성위원회
임) 강동진 신부                                  
면) 김효준 신부

5) 이주사목위원회 대표위원장
임) 최재영 신부                                  
면) 이상민 신부

6) 한마음청소년수련원 운영위원회
임) 노경득 신부, 곽준영 신부                    
면) 문형균 신부, 오근 신부

 

3. 사도직단체 담당사제 임면

1) 애덕의 모후 레지아
임) 이용권 신부                                        
면) 이상구 신부

2. 복음화 사도회
임) 이현승 신부                                        
면) 이상구 신부

3) 연령회 연합회
임) 이재화 신부                                        
면) 이상구 신부

4) M⋅E
임) 김동희 신부                                        
면) 이규섭 신부

5) 꾸르실료
임) 이진원 신부                                        
면) 조병길 신부

 

4. 성지 신설

성지명 : 양주 순교성지
주소 : 경기도 양주시 부흥로 1423번길 35-233
소속지구 : 3지구

<가톨릭뉴스 지금여기 http://www.catholicnews.co.kr>

왕기리 기자 bene@catholicnews.co.kr

<가톨릭뉴스 지금여기>의 기사는 영리 목적이 아니라면 누구나 출처를 밝히고 무료로 가져다 쓸 수 있습니다.
default_news_ad5
default_side_ad1
default_nd_ad2

만평·포토에세이

1 2 3
set_P1
default_side_ad2

인기기사

default_side_ad3

섹션별 인기기사 및 최근기사

default_setNet2
default_news_bottom
default_nd_ad4
default_bottom
#top
default_bottom_notch